9. den – „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás

Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás, nechť je vaše láska ryzí a není ve vás zášť. Jenom v lásce dojdeš k cíli a tou láskou jsem já sám, tak milujte se a vám lásku dám. Jdeme světa tmou a chceme hlásat slovo Tvé, tak utvoř, prosím, v našich srdcích chrám. Tu …

biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad

milujte se navzájem jako já jsem miloval vás
Jako já jsem miloval vás, tak se vy milujte navzájem.“

Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem

…jak jsem já miloval vás – Jak (řecky „kathos“) zde nevyjadřuje podobnost (i jinde u Jana), ale spíš původ, zdroj: tou láskou, kterou jsem já miloval vás, milujte se i vy. v. 35 : Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem – Stejné téma se objevuje i v Jan 17,22.23.

Adorare - Přikázání lásky - text - KaraokeTexty.cz

Vyšla ve spolupráci s redakcí časopisu Milujte se! v tiskovém apoštolátu A.M.I.M.S. K dispozici je jednak on-line zdarma na internetu, ale i v papírové podobě jen za příspěvek na tisk (+ běžné poštovné), který je - podobně jako u dalších knih z edice, volen tak, abyste si ji mohli nechat poslat nejen pro sebe, ale i pro šíření ve vašem okolí.

7/2008 - Milujte se!

Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás“ říká Ježíš svým učedníkům – přátelům, které měl rád a kteří pro něj byli na naší zemi těmi nejbližšími. Když přemýšlíme o naší lásce k těm, kteří jsou nám nejbližší, tak si možná řekneme, že se nám daří milovat, a to dokonce i …

Duch svatý těší a přetváří srdce - Vatican News

milujte se navzájem jako já jsem miloval vás
Milujte se navzájem Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají,že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,31-33a.34-35)

PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY - Adorare

Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

Svatba Míši a Jirky

8/2009 ISSN 1802-4327 Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Časopis pro novou evangelizaci www.milujte.se Svatost není výsadou vyvolených,

"Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak …

R: Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás, nechť je vaše láska ryzí a není ve vás zášť. Jenom v lásce dojdeš k cíli a tou láskou jsem já sám, tak milujte se a vám lásku dám. G D a

„Jako já jsem miloval vás, tak se vy milujte …

9. den – „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Pouta nenávisti a přání zlého) „Šimon Petr měl při sobě meč; vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Ježíš však Petrovi řekl: ‘Zastrč meč do pochvy!

Milovat navzdory - Víra.cz, Bůh, křesťanství

…jak jsem já miloval vás – Jak (řecky „kathos“) zde nevyjadřuje podobnost (i jinde u Jana), ale spíš původ, zdroj: tou láskou, kterou jsem já miloval vás, milujte se i vy. v. 35 : Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem – Stejné téma se objevuje i v Jan 17,22.23.

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ IV. Nové přikázání vám dávám, praví

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“ (Jan 13,34) Bude tě zajímat, kdy Ježíš řekl tato slova. Hovoří tak před začátkem svého utrpení. Tehdy pronáší slova na rozloučenou, která tvoří jeho závěť, a tato slova jsou její součástí.

Vezmi a čti - 5. neděle velikonoční - cyklus C

Nové přikázání vám dávám, praví Pán; milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Neodpuštění připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje

mysli jako miliardářkde žádat o rodičovský příspěvek 2019kde mohu sledovat filmy online zcela zdarmakde jíst v ostravěproč se stresujučemu se věnovat ve volném časemužiproč se voda odsolujeproč je život tak nespravedlivýkukuřičné kuře kde koupit

music-cb.czMilujte se navzájem jako já jsem miloval vás