Když již domov není bezpečný

S přibývajícími lety se lidské tělo opotřebovává, zcela přirozené je, že to, co dříve bylo snadné a samozřejmé, stojí již čím dál větší úsilí. Toto se děje i u zdravého člověka, horší situace však nastane, když se k přirozenému stárnutí přidá i některá z nemocí, řada z nich není ve vyšším věku nikterak výjimečná. Mezi ty, které dokáží život pořádně znepříjemnit a od základů změnit patří i Alzheimerova choroba nebo stařecká demence. Na tato onemocnění bohužel ani dnešní vyspělá medicína nezná úspěšné léky, mám k dispozici pouze léky, které mohou průběh nemoci v počátečním stadiu poněkud zpomalit. Přesto ale se tyto nemoci v průběhu času rozvíjejí a dříve či později nastane doba, kdy nemocný již není schopen samostatného života ve svém prostředí. Co si počít?

Specializované pracoviště, kde péče není rutina

V drtivé většině případů se snaží nejprve vypomáhat ostatní členové rodiny, ale ne vždy je možné nemocného přestěhovat k sobě do bytu a také někteří pacienti nakonec potřebují neustálý dohled, neboť se mohou ve známých místech i ztratit nebo si nějak ublížit. Nesnažte se zvládnout v rodinných podmínkách a improvizovaně to, nač my jsme perfektně připraveni. Nemějte výčitky a svěřte své milované členy rodiny do našich rukou víme, jak učinit maximum pro jejich komfort. Domovy se zvláštním režimem jsou místem, kde se budou cítit dobře a bezpečně.