Kluci s klukama

Dnes už to není nic divného. Koneckonců u mnoha přírodních národů to nikdy nic divného nebývalo, když se muži líbili muži a pokud je známo z etnografických výzkumů, nebyli tito lidé nijak pronásledováni, by často ani zesměšňováni. Teprve nástup vyspělých civilizací a zejména monoteistické náboženství v jeho žido-křesťansko-islámské podobě učinilo z těchto přirozených sklonů malé části populace něco nemravného, ba dokonce zločinného. Zejména muži – homosexuálové byli pronásledováni. Snad tím víc, že katoličtí kněží, žijící v celibátu měli k těmto sklonům velice blízko a o to zuřivěji pokrytecky navenek tyto projevy potírali.

Dnešek je jiný

Současná doba se v tomto dostala se ztrátou vlivu církve někam jinam. Dokonce se mnozí výrobci svými produkty zaměřují speciálně na homosexuály. Jedním ze známých symbolů homosexuality je třeba poppers .